AKCIJE I POPUSTI ZA NAJBRŽE

Besplatno prvo polaganje testova i vožnje za prvih 10 upisanih kandidata!!!

(Ušteda 8.000 RSD)


CENOVNIK

***Obuku je moguće platiti gotovinom (parcijalno u toku obuke), čekovima građana (12 rata), platnim karticama ili po fakturi (za pravna lica).


KOMPLETNA OBUKA B KATEGORIJE

TEORIJSKA OBUKA 40 ČASOVA 11.080
POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA 4.000
PRAKTIČNA OBUKA 40 ĆASOVA 39.400
POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA 4.000
UKUPNO 58.480

KANDIDATI KOJI POSEDUJU AM ILI A1 KATEGORIJU A ŽELE B KATEGORIJU

TEORIJSKA OBUKA 5+2 ČASA 1.939
POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA 4.000
PRAKTIČNA OBUKA 35 ČASOVA 34.475
POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA 4.000
UKUPNO 44.414

KANDIDATI KOJI POSEDUJU A2 ILI A KATEGORIJU A ŽELE B KATEGORIJU

TEORIJSKA OBUKA 5+2 1.939
POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA 4.000
PRAKTIČNA OBUKA 30 ČASOVA 29.550
POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA 4.000
UKUPNO 39.489

KONDICIONA VOŽNJA

Obuka za sve one koji već poseduju vozačku dozvolu, a nisu bili u prilici da voze.

Cena jednog časa je 1.000 dinara